Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi

İlimiz merkez Enne Mahallesi 267 ada 152 parsel numaralı 150.144,04 m²  yüzölçümlü taşınmaz emlak beyan değeri üzerinden Belediyemize kazandırılmıştır. Plan çalışmaları devam etmektedir.