Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi

Mer’i imar planında “Sağlık ve Turizm Tesis Alanı” olan ilimiz merkez Ilıca – Işıkkara Mevkii 930 ada 671 parsel numaralı 12.031,15 m yüzölçümlü taşınmazın plan, harita işlemleri tamamlanarak Belediyemize ait taşınmaz ile takas yapılmış, Belediyemiz adına tecil işlemleri 11.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.