Kanal Kütahya Projesi

Proje alanı içerisinde kalan özel mülkiyete konu olan taşınmazlar için Belediyemize ait parseller takas olarak kullanılacaktır. Belediyemize ait parsellerin ihdas işlemi kadastro müdürlüğünde devam etmektedir. İhdas işlemi sonuçlandığında takas işlemlerine başlanacaktır.