Şehit ve Gazilerimiz Projesi

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ek1 md. (ç) bendinde belirtilen esaslar doğrultusunda, 27.07.2020 tarih 2020-02 dönemi Devlet Personel Başkanlığı Kamu E-uygulama modülü üzerinden talep oluşturulmuştur. Şehit yakını ve Gazilerimizin tercih etmesi halinde atamalar yapılacaktır.