Kamyon Garajı Projesi

Kamyon Garajı alanı için uygun bulunan yer için (1.OSB yolu) gerekli plan çalışması yapılmış olup, harita çalışmaları tamamlanarak Milli Emlak Müdürlüğüne gönderilmiştir. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kadastro işlemleri tamamlandıktan sonra 17.985,16 m² Hazine 1.521,65 m² Belediyemiz adına ihdas edilecek ve Hazineye ait hisse ile Belediyemize ait taşınmazlar ile takası yapılacaktır.