Metruk Binalar Projesi

Şehrimiz merkezinde görüntü kirliliğine ve hayati tehlikeye yol açan, işlevini yitirmiş metruk binaları; tarihi ve kültürel değeri olanların aslına uygun bir şekilde yeniden yapılmaları, olmayanların ise yıkımları yapılmaktadır.
01.01.2019 tarihinden itibaren toplam 99 metruk bina yıkımı gerçekleşmiş, 6 adet yapı daha Fen İşleri Müdürlüğünün yıkım programına alınmıştır.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Lala Hüseyin Paşa Mah., 380 ada, 1 parseldeki 371 envanter numarası ile tescilli korunması gerekli sivil mimarlık örneği aslına uygun bir şekilde restorasyon işlemleri devam etmektedir.


Restorasyon ÖncesiRestorasyon Aşamaları

YIKIMI YAPILAN METRUK BİNA ÖRNEKLERİNİN YIKILMADAN ÖNCEKİ RESİMLERİ


Mecidiye Mah. 12 pafta, 29 ada, 75 parsel 07.08.2019 tarihinde yıkımı tamamlanmıştır.


Börekçiler Mah. 58 pafta, 315 ada, 5 parsel13.01.2020 tarihinde yıkımı tamamlanmıştır.


Lala Hüseyin Paşa Mah., 47 pafta, 209 ada, 23-24 parseller 10.10.2020 tarihlerinde yıkımı tamamlanmıştır.