Yoncalı Şifa Kent Projesi

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesinde bulunan ve proje kapsamında değerlendirilmesi planlanan;

  • 25.003,91 m² yüzölçümlü 440 ada 2 parsel, 25.069,73 m² yüzölçümlü 440 ada 3 parsel,
  • 25.171,38 m²  yüzölçümlü 440 ada 4 parsel,15.600,00 m2 yüzölçümlü 441 ada 1 parsel,
  • 15.597,25 m²  yüzölçümlü 441 ada 2 parsel,15.600,00 m2 yüzölçümlü 441 ada 3 parsel,
  • 11.041,55 m²  yüzölçümlü 441 ada 4 parsel,11.040,00 m2 yüzölçümlü 441 ada 5 parsel,
  • 10.912,94 m²  yüzölçümlü 441 ada 7 parsel numaralı taşınmazların “Turizm Tesis Alanı” olarak,
  • 12.000,00 m²  yüzölçümlü 441 ada 6 parsel numaralı taşınmazın ise “Spor Tesisleri Alan” olarak ihdas işlemleri tamamlanmıştır.

Ayrıca yine ilimiz merkez Yoncalı Mahallesi 441 ada 1 parsel numaralı 25.101,74 m²   yüzölçümlü ve mer’i imar planında “Spor Tesisleri Alanı” olan taşınmazın Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili işlemler devam etmektedir.