ÇİNİ ÜRETİMİ DESTEK PROJESİ

Çini üretiminin desteklenerek işletmelerin büyütülmesi ve çini pazarlaması amacıyla kurulacak Çini Borsasının etkin olarak çalışması sağlanarak, ilimizin en önemli üretim ve istihdam alanlarından birisi olan çini üretimi desteklenmektedir. Belediyemizin başvuru sahibi olduğu 27.02.2020 tarihinde onaylanan ve halen devam eden “Rekabetçi Sektörler Programı“ kapsamında “Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi “ ile çini sektörünün yaşadığı; endüstriyel boyutta yeni desen ve form tasarımları eksikliği, ürün standardizasyon eksikliği, ticarette yaşanılan yapısal sorunlar ve markalaşma eksikliği sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır.