TARIMSAL ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ (JEOTERMAL SERA)

İlimizin hayvancılık ve bitkisel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla; Et ve süt üretimine yönelik Hayvancılık OSB’leri kurularak üreticilerimizin ürünlerinin modern ve entegre tesislerde işlenerek değerlendirilmeleri ve daha yüksek gelir elde etmeleri sağlanacaktır.