SIFIR ATIK 2.TİP AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA, AYIRMA TESİSİ PROJESİ

2.Tip Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi yapımı, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayırma tesislerinde ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması işi için Belediyemizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 30.09.2021 tarihinde kiralama ihalesi yapılmış ve 20.10.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 15.09.2022 tarihinde hizmete girmiştir. İhale kapsamında şehrimizin muhtelif noktalarına ambalaj atık toplama ekipmanları yerleştirilerek atıklar toplanarak ve ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmaktadır. Dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması amacıyla uyguladığı dönüşüm projeleriyle yüzlerce ağacı kesilmekten kurtaran Kütahya Belediyemiz, “Mobil Atık Getirme Merkezi” adını verdiği ve şehrimizin farklı noktalarına yerleştirdiği geri dönüşüm kutularıyla sıfır atık bilincini artırıyor.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER