KURS VE REHBERLİK HİZMETLERİ PROJESİ

İlgili kurumlarla işbirliği yapılarak ortaokul öğrencileri için Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ücretsiz hazırlık kursları; Lise öğrencileri için ise üniversiteye giriş sınavlarına yönelik ücretsiz hazırlık kursları açma çalışmaları devam etmektedir.