DİJİTALLEŞME VE YARATICILIK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

"Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi” projesi ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Zanaat ve Halk Sanatları Alanı'nda üye olan Kütahya, çini sektörünün yaşadığı endüstriyel boyutta yeni desen ve form tasarımları eksikliği, ürün standardizasyon eksikliği, ticarette yaşanılan yapısal sorunlar ve markalaşma eksikliği sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Kütahya Belediyesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 3.9 MİLYON Avro destek almaya hak kazanmıştır.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER