AĞAÇKÖY REGÜLATÖR DÜZENLEMESİ

Sulama kanallarındaki sazlıkları temizlemede kullanılan ve özel bir cihaz olan su traktörü ile önce sazlıkların biçme işlemi yapılacak olup, biçme işleminin tamamlanmasının ardından, sazlıklar köklerinden temizlenecektir.