KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA (2.LOT)

İl sınırlarımız içinde toplanarak getirilen evsel nitelikli atıkların depolandığı Perli Mahallemizde bulunan Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) 2. Sınıf Düzenli Depolama sahasında atıkların depolanması için 970.000 m³ hacimli 2. Lotun ihalesi gerçekleştirilerek 6.948.027,00 TL’lik yatırım Kütahya’mıza kazandırıldı.

Söz konusu yatırımın 5.1 milyon TL’si Belediyemizce karşılanmıştır.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER