KÜTAHYA ALTYAPI İZLEME SİSTEMİ

Kütahya Belediyesi Altyapı İzleme Sistemi ile yeraltından geçen bütün tesisler (içme suyu, elektrik, gaz, telefon, internet vb.) için yapılması gereken çalışmaların koordinasyon içerisinde sonuca ulaştırılması hedeflenmektedir.

İçme suyu ve kanal projeleri ile elektrik, gaz, telefon, internet gibi genel olarak yer altından geçen bütün çalışmalar için kurumlar, Kütahya Belediyesi Altyapı İzleme Sistemine başvuracaklardır. Bu sayede aynı bölgede çalışma yapmak isteyen tüm kurumlar ile belediyemizin çalışmaları sistem üzerinden organize edilebilmektedir.

Sisteme dahil edilen tüm yatırım programlarının konumsal ve zamansal analizleri yapılarak altyapı ve üstyapı çalışmalarının maliyet ve zaman yönünden etkin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Sistem üzerinden hem yatırım programları hem de kazı izin belgesi işlem süreçleri konumsal olarak takip edilebilmektedir.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER