DÜŞÜK KARBONLU VERİMLİ ISITMA VE SOĞUTMA PROJESİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı arasında imzalanan Stratejik Sektör İşbirliği kapsamında ‘Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma ve Soğutma Projesi’nin birinci fazı tamamlanarak; ısı piyasası mevzuatı alt yapısının oluşturulması, ısıtma ve soğutma enerjisi talebinin haritalandırılması, Fayda-Maliyet Analizleri, Ulusal Etki Değerlendirmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kapasite geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Projenin ikinci fazında ise pilot belediye olarak seçilen Kütahya Belediyesinde yerel ölçekte Bölgesel Isıtma/Soğutma Planlarının yapılarak elde edilecek tecrübeler sonucunda diğer belediyelere örnek teşkil edecek bir kılavuzun hazırlanması planlanmaktadır. Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Danimarka Türkiye Arası Stratejik Sektör İş Birliği Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi Faz-3 aşaması için çalışmalar başladı.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER