EDS (ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ)

Trafik Vaziyet Planı Projesi kapsamında şehrimizdeki trafik akışının kontrolü ve ulaşım iyileştirilmesinin yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, standartlar dahilinde bir yapıya kavuşturulması için trafikte kural ihlali yapan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmuştur.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER