MİKRO BÖLGELEME PROJESİ

İller Bankası ile Kütahya Belediyemizin arasında imzalanacak olan bir protokol kapsamında İmar Planlarımıza Esas Mikro Bölgeleme, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Yapım İşinin yer tespit tutanağını imzalıyoruz. Bilindiği gibi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimiz merkez olmak üzere ülkemizin 11 ilini derinden etkileyen ve yaralayan deprem felaketi sonrası devletimiz ve devletimizin ilgili kurumları deprem bölgelerinde yer alan şehirlerimizde imara açık ya da açılacak olan alanların zemin etütlerinin incelenmesi esas olmak üzere mikro bölgeleme çalışması kapsamında bir çalışmayı başlattı. 11 ilimize ilave olarak 12’inci olarak Kütahya’mızda bizim de daha önce yapmış olduğumuz talep üzerine devletimiz ve ilgili kurumlarımız uygun gördü ve bu 12 ilde yapılaşmaya açılmış olan alanların zemin etüdü açısından incelenerek bir yol haritasının ortaya konulması amacıyla Kütahya’mızda bu illerden birisi olarak yer aldı.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER