CBS İLE AFET ÖNCESİ DURUM TESPİTİ PROJESİ

Kütahya Belediyesi'nin CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ile afet öncesi durum tespiti çalışmalarındaki amacı; afet risklerini en aza indirmek, hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlamak, toplumun güvenliğini ve refahını artırmak için kapsamlı bir planlama ve yönetim süreci oluşturmaktır. CBS kullanımıyla afet öncesi durum tespiti ve hazırlık sürecinde; afet risklerinin analizi, altyapı planlaması, erişilebilirlik ve tahliye planları, acil durum yönetimi, risk farkındalığı, kriz iletişimi, afet risklerinin haritalanması, güvenli alanların belirlenmesi, afet senaryolarının modellenmesi vb. hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Projeleri kapsamında tüm yerel yönetimlerde benzer bir yapı ile yaygınlaştırılması, verilerin TUCBS altyapısında bakanlık nezdinde de muhafaza edilmesi, afet durumunda ilgili kurumun verilerine ulaşılamaması halinde bakanlık koordinasyonunda bu verilerin temin edilerek afet müdahalesinde aktif olarak kullanılabilmesi veya Kütahya ile aynı fay zonunda olmayan ve afet durumunda Kütahya’ya destek sağlayabilecek diğer Belediyelerle de paylaşılması ve afet öncesi müdahale planlamasında kullanılarak tüm Belediyelerin birbirleri ile “afet veri paydaşı” haline gelmesi, projenin ülke genelinde sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. “Kardeş Belediye” kavramında olduğu gibi; her belediye için birkaç “Veri Kardeşi Belediye” kavramının oluşturulması, veri paylaşımıyla birlikte belediyeler arasındaki dayanışmayı sürdürülebilir hale getirilmesi planlanmaktadır.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER