CENAZE DEFİN HİZMETLERİ PROJESİ

Pek çok Belediye tarafından, gelir tarifelerinde her yıl belirlenen ücreti mukabilinde sunulan cenaze hizmetleri; Kütahya Belediyesinde görevi ilk devraldığımız günden itibaren ücretsiz hale getirilmiştir. Cenaze levazımatı (kefen, havlu, yıkama malzemeleri vb.) belediyemizce tedarik edilerek, merhum/merhume vatandaşlarımızın yakınlarına ücretsiz olarak verilmektedir. Proje kapsamında 4 yıllık sürede 11.288 ailemize cenaze defin hizmeti ücretsiz olarak sunulmuştur. Ayrıca vefat eden yakınının defni için köyüne, beldesine veya ilçesine götürmek isteyen tüm vatandaşlarımızın talebi Belediyemize ait cenaze nakil araçlarıyla ücretsiz olarak yerine getirilmektedir.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER