CENAZE NAKİL HİZMETLERİ PROJESİ

Pek çok Belediye tarafından, gelir tarifelerinde her yıl belirlenen ücreti mukabilinde sunulan cenaze hizmetleri; Kütahya Belediyesinde görevi ilk devraldığımız günden itibaren ücretsiz hale getirilmiştir. Cenaze levazımatı (kefen, havlu, yıkama malzemeleri vb.) belediyemizce tedarik edilerek, merhum/merhume vatandaşlarımızın yakınlarına ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca vefat eden yakınının defni için köyüne, beldesine veya ilçesine götürmek isteyen tüm vatandaşlarımızın talebi Belediyemize ait cenaze nakil araçlarıyla ücretsiz olarak yerine getirilmektedir. 4 yıllık hizmet süremizde 11.288 ailemize cenaze nakil hizmeti ücretsiz olarak sunulmuştur.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER