ŞEHİR ZEKASI PROJESİ

Karar destek mekanizmalarının daha etkin çalışabilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğü ihdas edilmiş olup Kent Bilgi Servisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Servisi birleştirilerek Performans, Kalite Geliştirme ve Bütçe Uygulamalarının etkinliği arttırılmıştır. Bu kapsamda; şehrimizde yaşayan engelli, yoksul, yaşlı, yardıma muhtaç ve madde bağımlısı vatandaşların tespit edilip ihtiyaçlarının karşılanmasında E-Belediye veri tabanı oluşturularak, sistemin Akıllı Kent Projesi ile entegre olarak kullanımı sağlanmaktadır. Proje kapsamında oluşturulan YAŞ ANALİZİ MODÜLÜ park yapımı, sosyal yardım hizmetleri gibi çalışmalarda veri altlığı olarak kullanılmak üzere; şehrimizde ikamet eden kişilerin, doğum yılı, mahalle, cadde-sokak, kapı numarası, hanelerindeki kişi sayıları gibi verilere ulaşılabilmektedir. Kişilerin mahalle, yaş bazlı sorgulamaları yapılarak tematik haritalar oluşturulabilmektedir. Böylelikle yaş aralığına göre yoğunluk haritaları yapılarak, hizmet planlamasında altlıklar oluşturulmaktadır.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER