METRUK BİNALAR PROJESİ

1987 yılında onaylanarak yürürlüğe giren ve şehrimizde önemli sorunlara yol açan “Kütahya Koruma Amaçlı İmar Planı” daraltılarak revize edilmiş ve yeni haliyle 32 yıl sonra Revize Kentsel Sit Sınırları Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 29.11.2019 tarih ve 5551 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Metruk Binaların Islahı Projemiz kapsamında; göreve geldiğimizden tarihten itibaren can güvenliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen 627 adet metruk binanın yıkımı ve ıslah işlemleri tamamlanmıştır. 296 adet kentsel dönüşüm yıkımı ve 62 adet işgal yıkımı tamamlanmıştır. Ayrıca 285 adet adreste yıkım sonrası oluşan hasarlar ile ilgili inşaat tamir bakımı yapılmıştır.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER