ELEKTRONİK İMAR (E-İMAR) PROJESİ

Vatandaşlarımızın taleplerini hızlı ve doğru bilgilerle cevaplandırabilmek ve farklı imar uygulamalarını sonlandırarak sosyal barışı sağlamak amacıyla; Belediyemiz imar arşivinde yer alan tüm plan ve belgelerin taranarak dijital ortama aktarıldığı ve vatandaşlarımızın ada bazında eşit haklara sahip olmalarının sağlandığı E-İMAR uygulamasına geçilmiştir.

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER